Batonggau Hiking Route

Walami

Walami Walami cabin Jiaxin camp Huangma Yunlong waterfall Fuzih Cliff Yinyu waterfall Batongguan Siouguluan Dashueiku mountain Batongguan mountain nanDashueiku Dueiguan Siouguluan mountain Tuomasih camp Jiaxin camp Huangma Dafen cabin Nan-an trail head Duomeili camp Baoai cabin Walami cabin Lele cabin Guangao camp Banaiyike camp Dujyuan camp Jhongyang mine cabin Baiyang mine cabin Nan camp Dashueiku cabin Dongpu trail head